ККТ АТОЛ 60Ф. ФН 1.1. (PINpad Ingenico IPP320 CTLS, Зенит) (Версия 2019 г.)